MS & Balansproblem

MEDICOVIS tillverkare har genomfört en undersökning på ett stort antal MS patienter och hur man genom sensorisk massage stärker perceptionen. De personer som medverkade i undersökningen och som har mobilitet visade sig ha stor nytta av vattenrörelseterapin.

Reducerad balans är en av följderna av sjukdomen multipel sclerose, då sjukdomen angriper de enskilda nervtrådar så att informationen till och från centrala nervsystemet försämras.

Genom vattnets snabba rörlighet får man alltid dämpning i steget. Effektiv avlastning för smärtpunkter i fot, knä, höft och rygg.

Alltså ortopedi med rörelse!

Läs undersökningen i sin helhet på ms.medicovi.com/dk/

Balansförmågan börjar i västvärlden, så sakta att reduceras redan i 40-års åldern.
Från 60-års åldern går försämringen snabbare. Ser man till länder där man går barfota utomhus finns inte detta problem. Anledningen är att dessa människor har en naturlig rörlighet i fötterna, fötter som får lov att jobba på ett helt naturligt sätt.

I boken den ”Fulländande människan” beskriver författaren hur man uppmanar personer som lever primitivt och inte går i skor att stå på ett ben. Får de titta kan även de riktigt gamla oftast stå obegränsad tid. Blundar de står de lätt i fem minuter.

Det påverkar det dagliga livet om man inte längre har samma osäkerhet och rädsla för fall.
Det ökade antalet promenader är i sig en förebyggande åtgärd som förhindrar effekterna av inaktivitet.

Personer som står/endast kan stå eller har mycket ringa mobilitet uppnår en effektiv perceptionsträning enbart genom att förändra kroppens tyngdpunkt.

Alla kan träna upp sin balans, det tar bara olika lång tid.

Läs mer om balansproblem och balansträning under “Balansträning”
MEDICOVI-vattensulor skall ses som tekniska verkande enheter, precis som glasögon. Det betyder, att sulornas unika vattenrörelseterapi ökar omgående den sensoriska balansökande information till balanssystemet och det oavsett vilka balansproblem man har. I vilken utsträckning balanssystemet kan göra bruk av den ökade informationen, beror på vad som är orsaken till balansproblemet.
För patienter med nedsatt balans efter stroke, vill rehabiliteringen gå betydligt snabbare med MEDICOVI-vattensulor.
För äldre med fallproblem vill sulorna ge en mycket större säkerhet.
Ett gott resultat har även visat sig på Menieres sjukdom för det balansproblem det medför.
Balansproblem uppstår tyvärr ofta samtidigt som man får smärtor i fötter och i övriga rörelseapparaten. Särskilt MEDICOVIs-D-sulor ger utöver den balansökande effekten en mycket stor smärtavlastning av hela fotsulan, anklar, knä, höft och rygg.

rovnovazny-system-2