Förfotsproblem

Smärta utvecklas i främre fotvalvet när hudlagren inte har den nödvändiga belastningsförmågan och styrkan att bära kroppsvikten.
Genetiskt är vi utvecklade att gå barfota på ojämn, hårt underlag, där det ojämna underlaget belastar fotsulan olika i varje steg. Idag går vi på plana underlag med skor som ofta har fotformade fixerande inlägg.
Det ger en ensidig belastning av trampdynan, där små områden konstant får bära kroppsvikten.
När de små områdena på fotvalvet utsätts för konstant belastning (tryck x tid) blir blodcirkulationen till de bärande cellerna starkt reducerad, när blodådror och kapillärer trycks samman. Mister de bärande cellerna sin bärande förmåga, sjunker de samman och frampå dagen uppstår smärta.
Under vila blir fotens bärande celler försedda med ny energi genom blodomloppet. Energin lagras i cellen i form av socker, alltså tål en utvilad fot en större belastning, därför brukar man inte ha problem på morgonen.
Problem i främre valvet stiger med åldern. Foten blir bredare. Fettet i förfoten skall då täcka en större yta, alltså fettet blir mindre per cm². Hudlagren under kotändarna blir mindre elastiska, när vi mister en del av fettinnehållet. Det betyder att den energi vi kan lagra vid vila reduceras, så att den tid innan obehag och smärta uppstår förkortas.
MEDICOVI-vattensulor avlastar i steget, vattnet ligger på exakt rätt ställe för att dämpa, och ersätter fotens egen dämpande förmåga.

Är problemen mycket svåra, läs om D40 och D45 under produkter

Denna snedställning av stortån är ofta mycket smärtsam. När benet i stortån ligger snett trycks tån mot de övriga tårna medan den del av tåbenet som ligger närmast i leden trycks utåt. Orsaken kan naturligtvis vara långvarigt bruk av fel skor där trycket mot stortå leden har varit konstant.

Problemet finns inte där man lever primitivt och inte går i skor.
Vi säger att vattnets rörlighet tvingar foten att arbeta lika naturligt såsom när vi går barfota i skog och mark vilket de flesta sällan har möjlighet till.

Vattnet vill utgöra en dämpning exakt där det behövs i steget, de flesta känner en omedelbar
smärtavlastning. Utan att man har ett statiskt tryck.

Den ökade blodcirkulationen gör att problemet inte förvärras och i många fall ser man en klar förbättring av problemet.

forefoot-pain-1

Vattnets provocerande rörelse av foten är välgörande för patienter med neuropati, eftersom den provocerade rörelsen av foten uppstår som följd av att kroppens tyngdpunkt förflyttas.

Varje gång kroppens tyngdpunkt flyttas ändras det hydrauliska trycket i den vattenfyllda sulan, vilket ger en ändrad belastning av fotsulans hudlager.

Det innebär att risken minskar för att fortlöpande belastning av ett givet område på fotsulan ska orsaka skador vid neuropati.

Problemet drabbar väldigt många kvinnor och är vanligt bland män med stora, tunna fötter.
Fotens egen dämpning är inkapslat fett vilket inte alltid räcker till.
En anledning till att det inte gör det är att foten med åren blir bredare, vilket gör att fettet då ska täcka en större yta.
Det blir alltså för lite dämpande fett kvar per kvadratcentimeter.
Vattnet kommer på samma sätt som fettet ge en avlastande effekt.

Den stora skillnaden om man vill jämföra pelotter är att de ger ett statiskt tryck i det känsliga området.
Vatten dämpar exakt rätt i steget, utan att man får ett statiskt tryck.

Mortons syndrom är en förtjockning av nervvävnad som kan uppträda på olika ställen i kroppen men är mest vanlig i foten och då mellan tredje och fjärde tån.

Värk och huggande smärta som ofta blir bättre när man går barfota.

Vattnet i sulan gör att du får en rörlighet i fötterna som motsvarar den man får när man går barfota i naturen.

ostroha-1

Plantar faciitis är egentligen uppstarten till eventuell hälsporre, alltså inte samma sak, vilket många tror.

Anledningen är en oelastisitet i fotens längsgående senor vilket kan vara det mest smärtsamma i processen.

MEDICOVI vattensulor kommer att provocera fot och underben att arbeta såsom när man går barfota ute i skog och mark. Alltså ett helt naturligt rörelsemönster.

Den ökade smidigheten som fotens längsgående senor får uppnås genom den ökade
rörligheten av foten, som provoceras av de hydrauliska tryckvågor som bildas i den sensoriska massagesulan. Om man ser tillbaka på människans ursprungliga livsstil, var foten senor konstant aktiva. Idag går vi på helt plana ytor och ofta med smala skor som ofta har ett fixerande hålfotsstöd.
Detta ger en kraftig reducerad rörlighet i fotens längsgående senor. Dessutom rör vi oss mycket mindre p.g.a. vår moderna livsstil.
Den ökade cirkulationen och därmed energitillförseln till hälen uppnås genom den provocerade rörligheten av foten.

För alla hälproblem gäller att hälen skall skyddas, energitillförseln och därmed blodcirkulationen skall ökas till hälen och senorna. När foten saknar flexibilitet måste senornas rörlighet ökas.
Hälsporre börjar med oelastisitet i fotens längsgående senor och kallas då plantar faciitis. Efter en tid utvecklas hälsporren vilket ofta kan ses på röntgen. Vattenrörelsen ökar rörligheten i fotens senor.

diabetes-1