Hälsporre & Plantar faciitis

Idag beräknas 20% av människor i västvärlden lida av hälsmärtor. Naturligtvis undrar man varför detta har ökat så markant de senaste åren. Anledningen till att problemet uppstår härrör till den oelastisitet i fotens längsgående senor som uppstår genom att foten inte rörs aktivt.

Även ortopedläkarna har svårt att ge effektiv hjälp för hälsmärtor och undviker av förklarliga skäl att att använda cortison. Man kan få rådet att skaffa gjutna inlägg, för något måste ju göras!

Men om nu problemet har börjat med brist på elasticitet pga för liten rörelse i fötterna och man fixerar fötterna ytterligare gör man inget åt problemets ursprung och anledning!

OBS!! Varje fixering av foten reducerar både senornas elasticitet och blodcirkulationen till hälen.

Ständiga små skador på senfästerna kan utveckla sig till kalkavlagring på hälbenet. Det är denna kalkavlagring som medicinskt kallas för hälsporre.

På sikt kan en större överbelastning även utveckla ett “inflammationstillstånd” i senfästerna och ge våldsamma smärtor.

För alla hälproblem gäller att hälen skall skyddas, energitillförseln och därmed blodcirkulationen skall ökas till hälen och senorna. Om foten saknar flexibilitet måste sensystemets rörlighet ökas.

Vattenrörelsen masserar konstant fotens senor, vilket ger en snabb smärtlindring.

Samtidigt smärtavlastas hälen av de två vattenskikten.
Det är denna kombination av aktiv massage och smärtlindring som ger den absolut snabbaste hjälpen för hälsporre.

Plantar faciitis är egentligen uppstarten till eventuell hälsporre, alltså inte samma sak, vilket många tror.

Anledningen är en oelastisitet i fotens längsgående senor och kan var det mest smärtsamma i processen.

MEDICOVI Twin-heels kommer att provocera fot och underben att arbeta såsom när man går barfota ute i skog och mark. Alltså ett helt naturligt rörelsemönster.

Den ökade smidigheten som fotens längsgående senor får uppnås genom den ökade rörligheten av foten, som provoceras av de hydrauliska tryckvågor som bildas i den sensoriska massagesulan. Om man ser tillbaka på människans ursprungliga livsstil, var fotens senor konstant aktiva. Idag går vi på helt plana ytor och ofta med smala skor som ofta har ett fixerande hålfotsstöd.

Detta ger en kraftig reducerad rörlighet i fotens längsgående senor. Dessutom rör vi oss mycket mindre pga vår moderna livsstil.

Den ökade cirkulationen och därmed energitillförseln till hälen uppnås genom den provocerade rörligheten av foten.

För alla hälproblem gäller att hälen skall skyddas, energitillförseln och därmed blodcirkulationen skall ökas till hälen och senorna. När foten saknar flexibilitet måste sensystemets rörlighet ökas.