Avlastning knä, höft och rygg

Genom den sensoriska massagen framkallar MEDICOVI-vattensulor en ständig rörelse i foten, vilket ger en god avlastning för hälen under arbetsdagen.
Den sensoriska massagen gör att lederna i knä, höft och rygg ständigt är i rörelse, vilket ökar produktionen av ledvätska. Detta i kombination av ökad blodcirkulation minskar tröttheten i fötter och ben och förebygger belastningsproblem. Tryckvågorna i vattensulorna tvingar foten till att konstant röra sig. Rörelsen fortplantar sig upp i rörelseapparaten och ger automatiskt en mer avslappnad och smärtreducerande hållning.
När man har MEDICOVI-sulor i skorna och ställer sig på tå och faller ner på hälen, känner man tydligt sulornas mycket stora stötdämpning. Alltså kommer häl och hälben att skyddas av vattnet i varje steg man tar. Sulorna ger genom vattenvågsterapin en kraftig stötdämpning och en efterföljande dynamisk smärtstillande tryckavlastning, som är unik för MEDICOVI-sulorna.

Många belastningsproblem är arbetsplatsrelaterade och orsakade av tunga lyft, enahanda rörelser och hårda golv. Arbete i kalla miljöer förvärrar problemet ytterligare, man är mer utsatt för att få belastningsproblem när kroppen är kall och stel.
Skor fixerar och låser fotrörelsen och ger därför en stark belastning speciellt på knän och höfter, vid vridningar av kroppen. Vattnet i MEDICOVI-sulorna verkar som en ”extra led” som tillåter foten
att ta en liten guppande rörelse inne i skon utan att man mister balansen. Detta skonar särskilt ankel, knä och höftleder vid vridrörelser.

hip-hnee-back(1)

Många belastningsproblem är naturligtvis arbetsplatsrelaterade och orsakade av tunga lyft,enahanda rörelser och hårda golv. Problemet är stort och är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Målet för många arbetsgivare är inte bara att hitta hjälpmedel som kan hjälpa dem med problem, utan man söker produkter för att förebygga belastningsskador.
Arbete i kalla miljöer förvärrar problemet ytterligare, en kall och stel kropp är betydligt mer benägen att drabbas av belastningsproblem. MEDICOVI-sulor ökar blodcirkulation kraftigt i fötter och ben redan vid stående arbete med 30-50%. Det är alltså lättare att hålla värmen, och den trötthet man får i fötter och ben efter en arbetsdag blir betydligt mindre.
Vattnets snabba rörlighet ger alltid en dämpning i steget. Oavsett hur snabbt man går finns vattnet på rätt plats för att dämpa. Man slipper helt ifrån de hårda stötar man annars får när man går på hårda golv och underlag.
Genom den sensoriska massagen framkallar MEDICOVI-vattensulor en ständig rörelse i foten, vilket ger en god avlastning för häl och hälben under arbetsdagen.
Den sensoriska massagen gör att lederna i knä, höft och rygg ständigt är i mikrorörelse, vilket ökar produktionen av ledvätska. Detta i kombination av ökad blodcirkulation minskar tröttheten i fötter och ben och förebygger belastningsproblem.
Vrider man kroppen så långt som möjligt från sida till sida, märker man tydligt att kroppsrotationen belastar anklar, knä, höft och rygg mycket mindre med MEDICOVI-sulorna i skorna än utan sulor. Står man barfota vill man uppleva samma sak. Skor och formgjutna inlägg fixerar fotrörelsen och ger därför en kraftig belastning framför allt på knän och höfter vid vridningar av kroppen. Vattnet i MEDICOVI-sulorna verkar som en ”extra led” som tillåter foten att ta en liten guppande rörelse inne i skon utan att man mister balansen. Detta skonar särskilt ankel, knä och höftleder vid vridrörelser.
Använder du skyddsskor välj gärna A40.