Reumatism, Värk & Övriga problem

Reumatiska sjukdomar är samlingsnamnet på en mängd sjukdomar som berör rörelseapparaten.
Då sjukdomen ter sig olika beroende på diagnos kommer vi här endast beskriva hur MEDICOVI-vattensulor kan underlätta vid reumatiska besvär.
Genom den sensoriska massagen framkallar MEDICOVI en ständig rörelse i foten, vilket ger en god avlastning för hälen under arbetsdagen. Avlastningen häl och hälbenet får har man nytta avi varje steg man tar.
Mångas problem är arbetsplatsrelaterade och orsakade av tunga lyft, enahanda rörelser och hårda golv. Arbete och vistelse i kalla miljöer förvärrar problemet ytterligare. Vattenrörelsen stimulerar muskelaktiviteten, vilket kraftigt ökar blodcirkulationen. Det minskar tröttheten i fötter och ben och förebygger belastningsproblem.

Den sensoriska massagen gör att lederna i knä, höft och rygg ständigt är i mikrorörelse, vilket ökar produktionen av ledvätska.

Har du gjutna inlägg, läs om MEDICOVI Basic under produkter.

hip-hnee-back(1)

Kan utvecklas i nästan alla leder och medför försämrad blodcirkulation i ledbrosken.
Den ökade cirkulationsökningen vattenrörelseterapin ger är naturligtvis positiv.

Vanligast är att problemet är i knä och höft. Är besvären där och i rygg och fötter får man mycket god hjälp av den avlastning som vattensulorna ger.

Vattnets snabba rörlighet gör att det alltid ligger rätt, för att kunna dämpa i steget. Alltså när man stiger ner på hälen, ligger vattnet och skyddar häl och hälben från hårda stötar.
Det ger avlastning långt upp i ryggen.

Gemensamt namn på olika ledsjukdomar med inflammationssymtom. Ofta drabbas knä och höft men besvären kan sätta sig i alla leder där det finns brosk.
Fysisk aktivitet är av största vikt. Rör man sig inte förvärras problemet. Men det är viktigt att belastningen inte är monoton.
MEDICOVI-vattensulor ökar produktionen av ledvätska redan genom små kroppsrörelser.
Vattenrörelseterpin ger avlastning för hela rörelseapparaten samt dämpar i steget, utan statiskt tryck.

Benhinnor och hälsenesmärtor

Vanliga symtom är att benen känns stela efter vila. De första stegen gör ofta ont, för att därefter avta. Man kan även känna en molande värk efter en aktiv dag.

Överbelastningsskador i senorna kan komma vid upprepande belastning, och för hög träningsintensitet. Alltså förståeligt att t.ex joggare får ont när säsongen för löpning startar.
Smärtorna kan vara ihållande även om man avslutar den aktivitet som förorsakat smärtan.

Genom den sensoriska massagen framkallar MEDICOVI-vattensulor en ständig rörelse i foten, vilket ger en god avlastning för fot och underben.
Den sensoriska massagen gör att lederna i fot, knä, höft och rygg ständigt är i mikrorörelse, vilket ökar produktionen av ledvätska. Detta i kombination av ökad blodcirkulation minskar tröttheten i fötter och ben och förebygger samt hjälper vid belastningsproblem.
Vattnets snabba rörlighet ger alltid en dämpning i steget. Även när man springer finns vattnet på rätt plats för att dämpa. Man slipper helt ifrån de hårda stötar man annars får när man går/springer på hårda underlag.

odlahcenie clenkov-6

Personer med fibromyalgi har stor nytta av den vattenrörelseterpi som MEDICOVI-vattensulor ger.

När man i stort sett har “ont överallt” är avlastningen markant och ger ofta en snabb effekt på både knä, höft och rygg, då avlastningen gynnar hela rörelseapparaten.

Den ständiga muskelsmärta som man lever med påverkar motoriken,
många får svårt att röra sig, gå i trappor, springa o.s.v.

Stelheten minskar då massageeffekten gör att lederna alltid är något rörliga, vilket ökar produktionen av ledvätska.

Vattnet kommer alltid att ligga helt rätt för att dämpa i steget och både förfot och hälområdet skyddas.

Den ökade blodcirkulation är mycket positiv då många får problem med domningar.

Både hård hud och liktornar kommer av för hårt tryck. Det kan vålla stort besvär, så besvärligt att en del får karva med kniv.
Vattenrörelsen i MEDICOVI sulorna kommer att ge en tryckavlastning och tryckutjämning vilket reducerar dessa problem.

Oavsett hur fort man går kommer vattnet alltid att ligga som en dämpning i steget.
Samtliga modeller har denna egenskap.
Vilket reducerar dessa problem och man brukar ganska snabbt få mjuka fina fötter.

De fotvårdare som säljer MEDICOVI sulorna ser därför enkelt på patienternas fötter när sulorna behöver förnyas, då förhårdnader åter börjar bildas.

watersoles_2

Även om vattnet i MEDICOVI-sulorna inte går upp över hälarna fungerar sulorna mycket bra vid hälsprickor då den ökade cirkulationen bidrar till läkningen.

Vattenrörelsen i MEDICOVI sulorna kommer att ge en tryckavlastning och tryckutjämning vilket reducerar dessa problem.

Oavsett hur fort man går kommer vattnet alltid att ligga som en dämpning i steget.
Samtliga modeller har denna egenskap.
Vilket reducerar dessa problem och man brukar ganska snabbt få mjuka och fina fötter.

Problemet är särskilt besvärligt vid vila och kan naturligtvis kraftigt störa nattsömnen. Men redan att sitta stilla en längre stund kan räcka för att det skall börja ”spritta” i benen.

Anledningen till besvären är ofta okänd. Det kan vara en biverkan av medicinering, en brist på järn, en annan sjukdom kan orsaka symtomen och viss ärftlighetsbenägenhet finns också.
Att blodcirkulationen inte är helt tillfredsställande är också en anledning till restless legs, man uppmanas därför till promenader, gärna före sänggående.

MEDICOVI-vattensulor ökar direkt blodcirkulationen i fötter och ben.
En ökad blodcirkulation har för många med dessa besvär givit en lindring.