Diabetes, gikt & cirkulation

Diabetiker som har MEDICOVI-sulorna i skon lägger omedelbart märke till den smärtlindrande tryckavlastning sulorna ger.
MEDICOVI-sulorna reducerar det maximala tryck- och den tid som trycket påverkar de enskilda cellerna i hudområdet genom vattenrörelseterapi.

Att diabetiker skall vårda sina fötter är ju av största vikt även innan problem uppstår. MEDICOVI-vattensulor gör att rörligheten i fötter och underben kraftigt ökar. Den ökade muskelaktiviteten påverkar venpumpsystemet, vilket ökar blodcirkulationen redan vid stående med 30 – 50% i ben och fötter. Anledningen är att vatten är ett kraftfullt material som på ett naturligt sätt driver fötter och ben till en naturlig rörlighet. När blodcirkulationen mäts på mjuka material såsom gelé sänks cirkulationen kraftigt jämfört med inga sulor alls. Anledningen är att när vi har mjuka material arbetar inte foten, utan det som händer i fötterna är att det mjuka materialet pressas undan men fotens egen rörlighet uteblir.

MEDICOVI vattensulor ger en mycket stor avlastning av förfoten, där många giktpatienter har eller kan få betydande problem.

Speciellt D45 med de avlastande och stötdämpande tryckplattorna hjälper många giktpatienter.

Nya undersökningar har dessutom visat att en kraftig avlastning av förfoten på ett tidigt stadium av sjukdomen är ett effektivt sätt att förebygga de problem som annars ofta uppstår i ett senare skede.
MEDICOVI-sulorna har den unika egenskap, att de genom vattenrörelseterapi både reducerar det tryck och den tid, som trycket påverkar de enskilda cellerna i fotsulans hud, och ökar blodcirkulationen i fotsulan.

forefoot-pain-1

Belastningsskador i fotsulans hudlager uppstår först och främst som en följd av långvarig belastning. Fotsulans hudlager kan motstå relativt kraftig tryckbelastning om den bara är kortvarig, i och med att det relativt höga blodtrycket i fötterna åstadkommer en viss energitillförsel mellan varje belastningstillfälle. Däremot kan en långvarig belastning även av en mycket liten hudyta på fotsulan orsaka stora problem, eftersom en sådan belastning kan stoppa energitillförseln till huden så länge att cellerna tar skada.

Belastningsskador i fotsulans hudlager uppstår först och främst som en följd av långvarig belastning. Fotsulans hudlager kan motstå relativt kraftig tryckbelastning om den bara är kortvarig, i och med att det relativt höga blodtrycket i fötterna åstadkommer en viss energitillförsel mellan varje belastningstillfälle. Däremot kan en långvarig belastning även av en mycket liten hudyta på fotsulan orsaka stora problem, eftersom en sådan belastning kan stoppa energitillförseln till huden så länge att cellerna tar skada.